Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 551
เมื่อวาน 1,251
ทั้งหมด 423,896
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 565
เมื่อวาน 1,410
ทั้งหมด 579,571
17.การควบคุมและประเมินผลทีมงานขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง

หลักสูตร การควบคุมและประเมินผลทีมงานขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง

            หลักการและเหตุผล
          ทีม งานขายเป็นหัวใจสำคัญในการทำรายได้เข้าสู่ธุรกิจของท่านว่ากันว่า เงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานทุกท่านร่วมถึงเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ ถือหุ้นทุกท่านเกิดมาจากเงินที่ลูกค้าจ่ายค่าสินค้าให้กับพนักงานขาย ดังนั้นการทำงานของพนักงานขายย่อมถูกจับจ้องจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ( Stake holder )อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารมืออาชีพที่จะมองข้ามไปไม่ได้ที่จะรู้เท่าทันการควบ คุมและประเมินผลทีมขายอย่างแม่นยำ เพราะความไม่แม่นยำหรือขาดหลักการอย่างมืออาชีพย่อมนำมาซึ่งการสูญเสียความ รู้สึกที่ดี ร่วมไปถึงการเสียขวัญและขาดกำลังในการทำงานขายให้กับบริษัทในที่สุด

            ผู้ควรเข้าสัมมนา
                   -    พนักงานขาย
                   -    หัวหน้าพนักงานขาย
                   -    ผู้จัดการฝ่ายขาย / การตลาด / การบริการ
                   -    ผู้จัดการทั่วไป 
                   -    กรรมการผู้จัดการ / เจ้าของธุรกิจ
                   -    ผู้สนใจทั่วไป

             หัวข้อการสัมมนา
                   1.    เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย
                   2.    การควบคุมแผนการเดินทาง ( Itinerary ) ของพนักงานขายต่างจังหวัดในเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
                   3.    หลักการประเมินต้นทุนการเยี่ยมลูกค้า เพื่อหา   
                                     -    ความคุ้มในการเยี่ยมลูกค้า
                                     -    ต้นทุนต่อการเยี่ยมแต่ละครั้ง
                   4.    การวิเคราะห์ขั้นตอนการเยี่ยมร้านค้า
                   5.    การวิเคราะห์ Number of Call Per Day
                   6.    เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายงานธุรการขาย 
                   7.    เกณฑ์ที่ควรใช้วัดประสิทธิภาพพนักงานขาย
                   8.    มาตรฐานผลงาน ของลูกค้าหลัก ( Key Account )
                   9.    เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานของทีมขาย
                                     -    รายงานการขาย
                                     -    การเยี่ยมปฏิบัติงาน
                                     -    การประชุมการขาย
                                     -    รายงานค่าใช้จ่ายและงบประมาณ
                                     -    มาตรฐานผลงานของพนักงานขาย เชิงคุณภาพและปริมาณ
                                     -    การเปลี่ยนแปลงบทบาทฝ่ายขายภูมิภาพ
                                     -    การจัดเขตขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลในการควบคุมการขาย

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×