Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 541
เมื่อวาน 1,251
ทั้งหมด 423,886
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 555
เมื่อวาน 1,410
ทั้งหมด 579,561
18.การบริหารการขายสำหรับลูกค้ารายหลัก

หลักสูตร การบริหารการขายสำหรับลูกค้ารายหลัก

         ปัจจุบัน บริษัทหรือองค์กรส่วนใหญ่ตะหนักเสมอว่าให้ยอดขายถึง 80% ของธุรกิจนั้น มาจากลูกค้าเพียง 20 รายจาก 100 รายเสมอ ดังนั้นการบริหารการขายแก่ลูกค้ากลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทให้ความ สำคัญขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุค Modern Trade อย่าง ณ วันนี้ โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการให้ทราบถึง บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ต้องดูแลลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สามารถจัดระดับของลูกค้าได้ รวมถึงการบริหารลูกค้าในระดับต่างๆ เข้าใจถึงหลักการตลาดในการวิเคราะห์ลูกค้าเป็นรายๆ การสร้าง การรักษา  การให้บริการและการมัดใจลูกค้ารายใหญ่  รวมถึงสามารถจัดทำแผนเพื่อบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้   การทำ Business Review ร่วมกับลูกค้าหลักและงานด้านอื่นๆที่ผู้บริหารลูกค้ารายใหญ่ต้องเข้าใจและ ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในอันที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆในตลาดได้

                Course Outline
                          -    ทฤษฎี 20: 80
                          -    Customer Marketing Concept
                          -    Partnership Philosophy
                          -    การวิเคราะห์ลูกค้ารายหลัก (Key Customer Analysis)  
                          -    การแบ่งระดับลูกค้า (Customer Classification)  
                          -    Effective Account/ Key Customer Planning 
                          -    Account  Penetration
                          -    Service Output ที่ Key Customer ต้องการ
                          -    เทคนิคการทำ Business Review อย่างมีประสิทธิภาพ
                          -    การจัด Key Customer Team
                          -    Roles and Responsibility ของ Key Customer Team
                          -    การบริหารเครดิตสำหรับลูกค้า Key Customer


 วิทยากร ดร.วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา  --- รองผู้อำนวยการการขาย  บริษัท โอสถสภา จำกัด

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×