Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 557
เมื่อวาน 1,251
ทั้งหมด 423,902
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 571
เมื่อวาน 1,410
ทั้งหมด 579,577
19.การขายทางโทรศัพท์เชิงรุก

หลักสูตร การขายทางโทรศัพท์เชิงรุก


          ในปัจจุบันเราสื่อสารการขายกับลูกค้าทางโทรศัพท์มากกว่าการเผชิญหน้า ดังนั้นการขายทางโทรศัพท์จึงเป็นศาสตร์และศิลป์เฉพาะตัว เนื่องจากลูกค้าสามารถตัดบทสนทนากับเราได้ทุกขณะ หรือเราต้องอ่านสัญญาณและความต้องการของลูกค้าได้จากเสียงและการฟังเท่านั้น
    โดยหลักสูตรนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจหลักของการใช้โทรศัพท์เพื่อขาย ทั้งในแง่ขั้นตอนการขาย แง่คิดและรวมทั้งการสร้าง Script การขายทางโทรศัพท์อีกด้วย

              Course Outline 
                           -   TELE- OUTBOUND TECHNIQUE PROCESS
                           -    แนวทางการโทรออกสำหรับลูกค้าแต่ละประเภท
                           -    เทคนิคการใช้โทรศัพท์เชิงรุก
                           -    ปัญหาการขายทางโทรศัพท์เชิงรุก
                           -    เทคนิคการรับมือกับการปฏิเสธ(ในขั้นตอนการเสนอขายครั้งแรก)
                           -    การสร้างและการใช้คำถามเพื่อสร้างโอกาสในการขาย
                           -    การควบคุมและการรับมือกับข้อโต้แย้ง
                           -    การปิดการขาย
                           -   การวิเคราะห์ FEATURE & BENEFIT เพื่อสร้าง SELLING WORDS
                           -    ประโยชน์ และความสำคัญของ FEATURE & BENEFIT
                           -    แบบทดสอบ FEATURE & BENEFIT
                           -    ตัวอย่าง FEATURE & BENEFIT
                           -    การวิเคราะห์ FEATURE & BENEFIT เพื่อสร้างแนวทางของ SCRIPT (บทสนทนา) และ SELLING
                                WORDS = WORKSHOP (สำหรับนำไปปฏิบัติจริง)


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×