Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 578
เมื่อวาน 1,251
ทั้งหมด 423,923
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 592
เมื่อวาน 1,410
ทั้งหมด 579,598
24.การเพิ่มพลังการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความคิดเชิงบวก
การเพิ่มพลังการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความคิดเชิงบวก

คำนำ ปัจจุบันธุรกิจต่างๆมักประสบปัญหาของการขาดแคลนนวัตกรรมเพื่อเป็นแกนขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ พนักงานส่วนใหญ่จะมีลักษณะตื่นตัวและมีไฟแรงในการสรรสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับธุรกิจเฉพาะในช่วง 2-3 ปีแรกของการทำงานแต่หลังจากนั้นก็จะมีลักษณะถดถอยลงในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จนมีผลต่อประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับธุรกิจในที่สุด การฝึกอบรมให้เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องของการเรื่องความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม และการมีความคิดเชิงบวกในการทำเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจใหม่ซึ่งความเป็นผู้นำตลาดและการอยู่รอดในการแข่งขันมาจากการมีนวัตกรรมทางธุรกิจเป็นสำคัญ

1. ความเก่งของทีมงานบริษัท
2. ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ
3. ความใส่ใจลูกค้า
4. การทำงานเป็นทีมและร่วมมือในการทำงาน
5. ความเก่งจากการทำงานสมองซีกซ้ายและขวาของคุณ
6. Kick Start Your Creativity
7. 3 มุมมองของ Creativity
8. เกม Creativity
9. แหล่งที่มรของ Creativity
10. เกม ทักษะการแก้ปัญหา
11. ความสัมพันธ์ระหว่าง Creativity และ Innovation
12. ทำไมบริษัทจึงไม่มีระบบ Innovation ที่ดี
13. เกม การคิดนอกกรอบ
14. ระบบของบริษัทสำคัญไฉน
15. 7 Steps for Innovation
16. Innovative Thinking
17. Product Technology Advantage
18. Process Technology 
19. Technology  Push
20. Market Pull
21. การพัฒนา Product & Service 
22. Cresitive Thinking  ( Creative +  Positive )
23. การ Apply ความคิดสร้างสรรค์    นวัตกรรม และความคิดเชิงบวกในงาน
      - ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ
      - ความใส่ใจลูกค้า
      - การทำงานเป็นทีมและร่วมมือในการทำงาน

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×