Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 529
เมื่อวาน 1,251
ทั้งหมด 423,874
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 542
เมื่อวาน 1,410
ทั้งหมด 579,548
36. หลักสูตร การขายแบบรักษาลูกค้าเก่าและ เปิดการขายกับลูกค้าใหม่

36. หลักสูตร การขายแบบรักษาลูกค้าเก่าและเปิดการขายกับลูกค้าใหม่

หลักสูตร 1 วัน

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

การขายในยุคสังคมข่าวสารที่ลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเท่ากับหรืออาจจะมากกว่าผู้ขายเป็นยุคแห่งการขายที่นักขายที่ไม่ปรับตัวจะไม่สามารถที่จะรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้อีกต่อไป อีกทั้งยังไม่สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่เข้ามาในปิรามิดของลูกค้าได้อีก เป็นผลให้นักขายถึงแก่อวสานไปเป็นจำนวนมาก ตามมาด้วยความอวสานของธุรกิจนั้นๆ    จึงจำเป็นที่นักขายและผู้บริหารการขายจะต้องปรับตัวให้ทันลูกเล่นของและชั้นเชิงการขายแบบใหม่เพื่อใช้ในการรักษาลูกค้าเก่าไม่ให้จากไปอีกทั้งแสวงหาลูกค้าใหม่เข้ามาทดแทนลูกค้าเก่าที่จากไปบางส่วนเพื่อสามารถรักษาระดับการขายและเพิ่มพูนการขายให้มากยิ่งขึ้นในที่สุด.

 

หัวข้อการสัมมนา 

1.    ความสำคัญของการแสวงหาลูกค้าใหม่

2.    ความสำคัญของการบริหารปิรามิดลูกค้า

3.    การวัดคุณค่าของลูกค้าใหม่

4.    การวิเคราะห์การขายแบบเก่าและแบบใหม่

5.    Workshop การขายและขบวนการกิจกรรมทางการตลาด

6.    Workshop การขายเชิงกลยุทธ์

7.    สไตล์การขายแบบต่างๆ

8.    อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักขาย

9.    การค้นหาความต้องการของลูกค้า

10.  ขั้นตอนการขายแบบครบเครื่อง

11.  7 ขั้นตอนของเคล็ดลับการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเก่า    และแสวงหาลูกค้าใหม่

12.  ทำไมลูกค้าเก่าจึงสำคัญมาก

13.  หัวใจของขบวนการขายแบบ CRM

14.  เทคนิคการหาลูกค้าใหม่

15.  Prospecting Technique

16.  การตลาดแบบ Word of Mouth กับการหาลูกค้าใหม่

17.  Workshop การหาลูกค้าใหม่

18.   การจัดการปิรามิดลูกค้า

19.  กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

20.  การสร้างประสิทธิภาพในการขายให้ปรากฏ ( Sales Performance )

21.  Workshop การสร้าง Sales Productivity

22.  การพัฒนาทัศนคติในงานขาย

23.  สูตรการเข้าพบลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูง

24.  ความสัมพันธ์ระหว่าง Supplier และ Customer แบบ B2B

25.  การบริหารเวลาในขบวนการขายเชิงกลยุทธ์

26.  การจัดการข้อโต้แย้งอย่างได้ผล

27.  การปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง

28.  Diagram การขายแบบจูงใจในการแสวงหาลูกค้าใหม่

หลักสูตร นี้ดำเนินการสัมมนาแบบ ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง โดยมีการทำ Workshop และ การ VDO ประกอบการสัมมนา 6 ชั่วโมง 

 

นำสัมมนาโดย

ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ประสบการณ์การบริหารและการขาย

       กรรมการผู้จัดการ บริษัท Lucky Star International

                                   ( Thailand ) Co.,Ltd.

       รองผู้อำนวยการการขาย บริษัทโอสถสภา จำกัด

       ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ  บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์  จำกัด มหาชน

     ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade บริษัท พีแอนด์จี ประเทศไทย

       ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขายบริษัท Pepsi Cola International Southeast Asia

 

วิทยากร ฝึกอบรมและอาจารย์พิเศษด้านงานขายและการตลาด

-       สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

-       สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

-       สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น

-       หลักสูตร ปริญญาเอกและโททางการบริหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      มหาวิทยาลัย มหิดล

      มหาวิทยาลัย เกษตร

     ฯลฯ

 

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×