Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 505
เมื่อวาน 1,251
ทั้งหมด 423,850
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 518
เมื่อวาน 1,410
ทั้งหมด 579,524
33. หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า  

How to Handle Customer’s Complaint

หัวข้อการสัมมนา

1.     ความจริงเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม่

2.     Workshop ความจริงจากการสำรวจในการบริการ

3.     Workshop ธรรมชาติของการซื้อสินค้าและบริการ

4.     การวัดระดับการบริการลูกค้า

5.     ต้นทุนของการบริการลูกค้าที่เลว

6.     ทำไมคุณต้องยึดเหนี่ยวลูกค้าให้อยู่กับคุณนานเท่านาน

7.     การสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้า

8.     การบริหารปิรามิดของลูกค้าแบบ CRM

9.     สูตรการสร้างความประทับใจ ( MOT )กับลูกค้า

10.   Workshop การตอบสนองและความคาดหวังกับลูกค้า

11.   Worshop การสร้าง Ectasy ( เพื่อไม่ให้ลูกค้าหลุดจากวงจรการบริการของเรา )

12.   หลักการบริการแบบบูมเบอแรง

13.   การแสวงหาความใกล้ชิดกับลูกค้า

14.   การเงี่ยหูฟังลูกค้า

15.   วิธีประชุมกลุ่มลูกค้าที่ได้ผล

16.   ทำอย่าง(และทำไม)จึงจะได้รับคำตำหนิมากขึ้น

17.   กับดักที่พึงระวัง

18.   การจัดการกับคำตำหนิของลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายมาก

19.   การเผชิญหน้ากับลูกค้า

20.   ความลับในการเข้าหาลูกค้า

21.   การสร้างความเพลิดเพลินให้กับลูกค้า

22.   กลยุทธ์การสร้าง Loyalty Customer

23.   การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการมุ่งสู่ลูกค้า

24.   ลูกค้าภายในสำคัญไฉน

25.   มาตรฐานการทำงานในการให้ข้อมูล

26.   วงจรการอบรมเพื่อ Customer Care

27.   การฝึกอบรมและพัฒนางานด้านบริการลูกค้า

28.   คนเราเรียนรู้ด้วยวิธีใดอย่างไร

29.   Three Circles Theory of  Marketing Promise, Sales Experience

        and Service Experience

30.   คุณสมบัติที่สำคัญในการทำงานเป็นทีม

31.   การบริหารตนเองในฐานะผู้ร่วมทีมงานเพื่อนำศักยภาพมาใช้ทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย


 

วิธีการสัมมนา

การบรรยาย กรณีศึกษา การทำ Workshop  และ VDO ประกอบ โดยมุ่งให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนาแบบ Interactive

ระยะเวลา   1 วัน


วิทยากร  ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

 ประสบการณ์การบริหารด้าน การขายและการตลาด :

 กรรมการผู้จัดการ Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd.

 รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด

 ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์ ประเทศไทย จำกัด

 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย บริษัท เป๊ปซี่โคล่า เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด

 ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อตเตอร์แอนด์แกมเบิล จำกัด ( พีแอนด์จี )

 ผู้จัดทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด

 ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน

 

วิทยากรฝึกอบรม ด้านการขายการบริการและการตลาดของ

                             สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

                             สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

                             สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น

                             สถาบันธุรกิจภาครัฐและเอกชน

                             วิทยากร&อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาเอกและโททางการบริหาร

                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                             มหาวิทยาลัยมหิดล

                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

                             มหาวิทยาลัย นเรศวร ฯลฯ

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×