Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 555
เมื่อวาน 1,251
ทั้งหมด 423,900
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 569
เมื่อวาน 1,410
ทั้งหมด 579,575
20.การตลาดสมัยใหม่สำหรับนักขาย

หลักสูตร การตลาดสมัยใหม่สำหรับนักขาย


        ทักษะ ด้านการตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่นักขายมักหลงลืมไปมากที่สุด  ทั้งที่ทักษะด้านนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับพนักงานขาย   การจัดการด้านการตลาดไม่ใช่เรื่องเฉพาะเจ้าที่ด้านการตลาดเท่านั้น  พนักงานขายที่ดีต้องมี Marketing Mind อยู่ในตัว สามารถสร้างช่องทางตลาด  การขายของตนเองได้    ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายลูกค้า  การสร้างฐานลูกค้าใหม่  ตลอดจนถึงสามารถทำงานสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการตลาดของบริษัทได้เป็นอย่าง ดี  ตัวอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องทักษะทางการตลาดทั้งสิ้น

              Course Outline
                       -    ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการขาย
                       -    บทบาทของการตลาดต่อพนักงานขาย
                       -    แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ที่พนักงานขายควรรู้
                       -    ส่วนประสมการตลาดสมัยใหม่
                       -    Modern trade สำหรับพนักงานขาย
                       -    การสื่อสารทางการตลาด IMC สำหรับพนักงานขาย
                       -    พนักงานขายจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตลาดเป้าหมายอย่างไร
                       -    การใช้ข้อมูลทางตลาดเพื่อประโยชน์ในงานขาย
                       -    การทำตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

Update แนวทางการทำตลาดสมัยใหม่แก่นักขายมืออาชีพ

               Market Segment
                        ความต้องการของลูกค้า (Customer Needs)
                        การก่อตัวของตลาด (Market Emergence)
                        ขอบเขตของตลาด (Market Boundary

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×