Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 549
เมื่อวาน 1,251
ทั้งหมด 423,894
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 563
เมื่อวาน 1,410
ทั้งหมด 579,569
14.การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

หลักสูตร  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

โดย ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
  
            หลักสูตร 1 วัน (  6 ชั่วโมง )

           คำ นำ  การตลาดความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ามามีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ บริหารบริษัทแบบ New Company ในยุค New Economy ซึ่งลูกค้ามีความรวดเร็วในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการอย่างยิ่งจนทำให้ ผู้ขายต้องเพิ่มพูนศักยภาพของกลยุทธ์และความสามารถของทีมงาน เพื่อเหนี่ยวรั้งและสร้างความจงรักภักดีมิให้ลูกค้าหลุดลอยออกจากวงจรของ ผลิตภัณฑ์และบริการของตน ใครยิ่งสามารถเพิ่มพูนความสามารถในการตลาดความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มากเท่าไรก็จะสามารถยึดเหนี่ยวลูกค้าที่สำคัญให้อยู่กับตนนานเท่านาน

            หัวข้อการสัมมนา
                   1.    ความจริงเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม่
                   2.    ความเป็นจริงจากการวิจัยผู้ใช้บริการและลูกค้า
                   3.    การวิเคราะห์ด้าน Retention Marketing
                   4.    ประเภทและระดับของความสัมพันธ์กับลูกค้า
                   5.    การวิเคราะห์ความเสียหายและต้นทุนที่เกิดจากการล้มเหลวในการรักษาลูกค้า
                   6.    ผลดีจาก Customer Retention
                   7.    การวิเคราะห์ลูกค้าแบบ Customer Pyramid
                   8.    ขบวนการและขั้นตอนการบริหารลูกค้าและการขายแบบ CRM
                   9.    ขั้นตอนการตั้งเป้า
                   10.    ขั้นตอนการต้อนรับเป็นสมาชิก
                   11.    ระยะการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
                   12.    ขั้นตอนการพัฒนาลูกค้า
                   13.    ขั้นตอนการจัดการปัญหา
                   14.    ขั้นตอนการช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน
                   15.    e-CRM, Loyalty Program
                   16.    กลยุทธ์การสร้างลูกค้าที่จงรักภักดี
                   17.    การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่มุ่งลูกค้าเป็นสำคัญ
                   18.    การพัฒนาและสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการบริการ
                   19.    การบริการลูกค้าภายในองค์กร
                   20.    การอบรมเพื่อการพัฒนาการบริการลูกค้า

การสัมมนาใช้หลักการของ Participant Center  โดย มีการทำ Workshop และ VDO ประกอบการบรรยาย

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×