Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 554
เมื่อวาน 1,251
ทั้งหมด 423,899
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 568
เมื่อวาน 1,410
ทั้งหมด 579,574
21.ทักษะการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์

หลักสูตร ทักษะการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์

             หัวข้อการฝึกอบรม
                       1.    Workshop การนำเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์
                       2.    การวิเคราะห์พลังการขายและสไตล์การขาย
                       3.    Workshop การบริหารเวลาในการนำเสนอการขาย
                       4.    การขายตนเองให้กับตนเอง
                       5.    การขายตนเองให้กับผู้อื่น
                       6.    การแต่งกายให้เหมาะสม
                       7.    การสร้างความมั่นใจและความกล้า
                       8.    กฎ 5 ข้อในการจัดการกับความกลัว
                       9.    การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการเสนอขาย
                       10.    การสร้างความกระตือรือร้น
                       11.    การเรียนรู้การฟังที่ดี
                       12.    การจัดการกับความทรงจำ
                       13.    พลังแห่งคำสัญญา
                       14.    การยิ้ม
                       15.    การขายตนเองและผลิตภัณฑ์ของคุณ
                       16.    การเข้าพบลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
                       17.    สูตรการเข้าพบลูกค้าแบบ APPROACH
                       18.    การเริ่มต้นแนะนำสินค้าแบบสร้างสรรค์
                       19.    ผลประโยชน์ที่ลูกค้าแบบต่างๆต้องการ
                       20.    การเสนอขายแบบสมบูรณ์แบบสูตร PERFECT 
การสัมมนาจะเน้นการให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางของการสัมมนาโดยมีการทำ Workshop และ VDO ประกอบการสัมมนาซึ่งใช้เวลาประมาณ 
6 ชั่วโมง / 1 วัน

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×