Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 588
เมื่อวาน 1,251
ทั้งหมด 423,933
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 602
เมื่อวาน 1,410
ทั้งหมด 579,608
31. หลักสูตร การวางแผนและวิเคราะห์การขายสำหรับนักขายมือโปร
หลักสูตร การวางแผนและวิเคราะห์การขายสำหรับนักขายมือโปร

Sales Planning and Analysis for Professional Salesman

 

หลักการและเหตุผล

              หลักสูตรการวางแผนและวิเคราะห์การขายเป็นที่ตระหนักว่าจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของทีมขายและการตลาดของทุกบริษัท หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้พนักงานขายและการตลาด มีทักษะในการวางแผนและวิเคราะห์การขายซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของพนักงานขายทั้งมือใหม่หัดขับและพวกนักขายทหารผ่านศึกลายคราม เพราะหากพนักงานมีทักษะในการวางแผนการขายและการตลาดที่ดี

แล้วจะสามารถช่วยลดภาระการกำกับดูแลจากหัวหน้าพนักงานขายและการตลาด   และสามารถบริหารเขตการขายของตนในฐานะที่พนักงานขายยุคใหม่เปรียบได้กับผู้บริหารเขตการขายหรือผู้จัดการสัมพันธภาพของลูกค้าหรือผู้จัดการลูกค้านั้นเอง     การวางแผนและวิเคราะห์การขายและมีกลยุทธ์การขายที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งคมการแข่งขันเหนือคู่แข่งอันยากที่ใครจะเลียนแบบหรือทำตามท่านได้

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างความรู้และทักษะของพนักงานขายและการตลาดทั้งมือใหม่และผู้อาวุโสให้มีรูปแบบของความเป็นนักวางแผนและนักวางกลยุทธ์การขายและการตลาด

2.       เพื่อติดปีกวิทยายุทธ์ให้กับทีมขายและตลาดด้วยอาวุธทางการวางแผนและกลยุทธ์ยุคใหม่เพื่อทดแทนวิธีการขายแบบเก่าๆซึ่งก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและความสิ้นหวังในหมู่นักขายทั้งหลาย

3.       เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการขายและการวางแผนการขายและการตลาดแบบครบวงจรตั้งแต่ขบวนการหารายขื่อลูกค้า จนถึงขั้นปิดการขายและการบริการหลังการขาย อย่างครบรูปแบบของหลักสูตรการขายมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21

หัวข้อการสัมมนา

1.       อวสานเซลส์แมนเกิดขึ้นได้อย่างไร

2.       วงจรการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย

3.       การทำการวิเคราะห์ตลาด แบบ SWOT Analysis สำหรับพนักงานขายและการตลาด

4.       ความแตกต่างระหว่าง Sales Forecast  ,  Sales Objective และ Sales Target

5.       การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของ แมคคินเลย์

6.       หากคุณขายสินค้าจนส่วนแบ่งทางการตลาดของคุณเกือบเต็ม 100% คุณจะทำอย่างไรต่อไปดี

7.       อุปสรรคที่จำกัดความสามารถในการขายของนักขาย

8.       สูตรการวิเคราะห์การตลาดยุคใหม่ที่นักขายและการตลาดต้องใช้  กฎ  20:80

       ต่างจากกฏ 10 : 90 อย่างไร

9.       นักขายผู้รักษา/ทำลายสถิติ

10.    เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity

11.    ลูกเล่นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอขาย

12.    กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าประเภทร้านค้า/ช่องทางจัดจำหน่าย

13.    สูตรการสร้าง  Sales Performance

14.    การเตรียมตัวของนักขายเฉพาะบุคลิกและข้อมูลเพียงพอแล้วหรือ ??

15.    การเรียนรู้พฤติกรรมและภาษากายของลูกค้าก่อนเข้าพบ

16.    กระบวนการของการขาย ( Selling Process)

-          การค้นหาชื่อลูกค้า  ( Prospecting )

-          การเตรียมข้อมูลของลูกค้าก่อนเข้าพบ ( Pre-Approach )

-          การขอนัดพบลูกค้า ( Approach )

-          การเสนอขายสินค้า / บริการ ( Sales Presentation )

-          การจัดการข้อโต้แย้ง ( Objections )

-          การปิดการขายให้ได้ ( Close Sales )

-          การให้บริการหลังการขาย ( Follow – up )

 

การสัมมนาหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีการทำ Workshop และบทบาทสมมติพร้อม VDO ประกอบการสัมมนา

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×