Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 509
เมื่อวาน 1,251
ทั้งหมด 423,854
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 522
เมื่อวาน 1,410
ทั้งหมด 579,528
38. หลักสูตร การขายสินค้าสำหรับสินค้าหน่วยรถ Van Sales Operation

หลักสูตร การขายสินค้าสำหรับสินค้าหน่วยรถ 
Van Sales Operation

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ผู้มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาการขายให้กับทีมหน่วยรถของบริษัท อุปโภคบริโภคชั้นนำ เช่น โอสถสภา, โฟร์โมสต์, พีแอนด์จีเนสเล่, ดีทแฮลม์และยิลเลตต์


หลักการและเหตุผล

การขายสินค้าประเภท Fast Moving ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าอุตสาหกรรม ต่างมีแนวโน้มมาใช้การกระจายและการสร้าง Distribution ด้วยวิธีการขายแบบหน่วยรถ หรือ Van Operation Selling มากขึ้นเรื่อยๆเพราะสามารถพัฒนาศักยภาพการตลาดถึงร้านค้าย่อยหรือผู้ใช้ได้เร็วและคล่องตัวมากขึ้น

( High Agility ) การขายแบบหน่วยรถจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของทีมขาย หลักสูตรนี้จึงได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวของบริษัทขายสินค้าชั้นนำที่ต้องการสร้างคมการแข่งขันด้วยทีมขายหน่วยรถให้เหนือคู่แข่งขันที่ยังใช้วิธีการ Presales แบบเดิมๆ


หัวข้อการอบรม

1.   Workshop EQ และ IQ การขายสไตล์หน่วยรถ

2.   การวางแผนการขายหน่วยรถ

3.   กิจกรรมต่างๆในการวางแผนการขายหน่วยรถ

4.   Workshop การวางแผนการขายหน่วยรถ

5.   36 จุดอ่อนของพนักงานขายหน่วยรถ

6.   กลยุทธ์การขายสินค้าหน่วยรถ

7.   สูตร DON ในการขายแบบ Van Operation

8.   Distribution, Offtake และ Networking

9.   กลยุทธ์การขายสำหรับหน่วยรถ

Numeric Distribution, Availability, Visibility, POP, Rotation, Expired & Defected Product, Power SKU

10.                คุณลักษณะของบุคลิกที่ดีของพนักงานขายหน่วยรถ

11.                Sales Technology ที่ช่วยสร้างประสิทธิภาพของหน่วยรถ

12.                การจัดการข้อโต้แย้งในการขายสินค้าหน่วยรถ

13.                ยุทธศาสตร์และจิตวิทยาในการจัดการกับข้อโต้แย้ง

14.                หลักการจัดการข้อโต้แย้ง

15.                เทคนิค 6 ประการในการจัดการข้อโต้แย้งของการขายของหน่วยรถ

16.                การประเมินข้อโต้แย้ง

17.                Role Play การจัดการข้อโต้แย้งที่มักเผชิญ

 

 

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×