Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 503
เมื่อวาน 1,251
ทั้งหมด 423,848
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 516
เมื่อวาน 1,410
ทั้งหมด 579,522
48. หลักสูตร การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและความขัดแย้งของช่องทางการจัดจำหน่าย MT และ TT

หลักสูตร การบริหารช่องทางจัดจำหน่าย และความขัดแย้ง
ของช่องทางการจัดจำหน่าย Modern Trade และ Traditional Trade

หลักสูตร Distribution Channel Management  and Conflict of Distribution
Channels Modern Trade & Traditional Trade

 

   หัวข้อการสัมมนา

-          ความกดกันทางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

-          กลยุทธ์ทางการตลาดในการต่อสู้กับความกดดันทางเศรษฐกิจ

-          นิยามของการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย

-          บทบาทของช่องทางจัดจำหน่าย

-          การบริหารส่วนผสมทางการตลาด

-          ปัจจัยในการเลือกช่องทางการตลาด

-          สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากช่องทางจัดจำหน่าย

-          ช่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าอุตสาหกรรม

-          ช่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าประเภทต่างๆ

-          บทบาทของผู้ค้าส่ง

-          บทบาทของผู้ค้าปลีก

-          ระบบแฟรนไชส์

-          พฤติกรรมของผู้ซื้อและกลยุทธ์ของสินค้าประเภทต่างๆ

-          การตลาดลูกค้า ( Customer Marketing )

-          The Value Delivery System

-          ทฤษฎี  Positioning ทั้ง 3 ในการนำตลาด

-          กลยุทธ์ในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์

-          ลูกค้า(ช่องทางจัดจำหน่าย)ต้องการอะไรจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

-          ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของสินค้า  ช่องทางและลูกค้าคนต่อไป

-          การแบ่งประเภทตามลักษณะของช่องทาง

-          กฎ 80/20/30ในการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย

-          การทำงานของช่องทาง  ความร่วมมือ และความขัดแย้ง

   การทำงานกับช่องทางแบบ Partnership Philosophy

   ความขัดแย้งระหว่างช่องทางกับเจ้าของสินค้า

   ความขัดแย้งระหว่างช่องทาง Traditional Trade ด้วยกัน

   ความขัดแย้งระหว่างช่องทาง Modern Trade ด้วยกัน

   ความขัดแย้งระหว่างช่องทาง Modern Trade และ Traditional Trade

   การร่วมมือกับช่องทางแบบ VMS

-          ระบบการกำหนดเป้าการขายแบบ Modern Trade

-          ทฤษฎีสามเหลี่ยม 2 รูปกับการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย

-          หลักการ Break Even Cost Chart ในการพิจารณาตั้งทีมขายเองหรือใช้ตัวแทนจำหน่าย

-          จรรยาบรรณและกฏหมายที่เกี่ยวกับบริหารช่องทางจัดจำหน่าย

-          ขบวนการขายกับช่องทางจัดจำหน่ายแบบ “เชิงปรึกษา

 

หลักสูตรการอบรมใช้เวลา  1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

โดย การบรรยาย และ ทำ Workshop โดยเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางในการอบรม  โดยมี VDO ประกอบการสัมมนาโดย  ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ประสบการณ์การทำงาน 

- กรรมการผู้จัดการ Lucky Stare International ( Thailand ) Co.,Ltd.

 -รองผู้อำนวยการการขายบริษัท โอสถสภา จำกัด วิทยากรฝึกอบรมด้านช่องทางการตลาด

-ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศบริษัท โฟร์โมสฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน ( Foremost Friesland )

-ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศบริษัท ทีโอเอ จำกัด ( TOA )

-ผู้จัดการภาคบริษัท พีแอนด์จี ( พร๊อตเตอร์แอนด์แกมเบิล ) P & G ( Procter & Gamble )

-ผู้บริหารการขายอาวุโส บริษัท เนสเล่ ประเทศไทย จำกัด ( Nestle Thailand )

,  การขายและการตลาด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทยญี่ปุ่นสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรการตลาดของโครงการ ปริญญาเอกและโททางการบริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ฯลฯ

 

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×