Banner hotline 
ผู้ชม
วันนี้ 102
เมื่อวาน 429
ทั้งหมด 246,412
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 112
เมื่อวาน 436
ทั้งหมด 370,875
              โรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด และ อบรมการเจรจาต่อรอง พร้อมบริการจัดหาทีมขายและการตลาด เป็นชมรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของวงการการขาย การตลาดและ การเจรจาต่อรอง

                 เรามีหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมการขาย สำหรับนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด เพื่อนักการตลาด และการเจรจาต่อรอง โดยหลักสูตรได้มีการทำ Workshop มีการ Training และมีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ เราได้รับความไว้วางใจให้ไปเป็นวิทยากรในการอบรมการขาย สำหรับนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด เพื่อนักการตลาด และการเจรจาต่อรอง แก่หน่วยงาน สำนักงาน และบริษัทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ภาพบรรยากาศการอบรม


อบรมที่บริษัทของท่าน 

In-house Training

Public Training

เน้น Workshop และ Roleplay

อบรมแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก
Coaching One-on-One / Small Group
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ต้องการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องในการขาย
การเจรจาต่อรอง การตลาดและการบริการ
หรือ ผู้ที่ไม่สะดวกเรียนแบบกลุ่มใหญ่
เชิญปรึกษา ดร.วิชัย 081-9252266 , 081-8112963


*** ทุกหลักสูตรราคาปกติ ***

อบรม หนึ่ง ต่อ หนึ่ง

อบรมกลุ่มเล็ก


เรียนฟรี! กับ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ใน VDO โรงเรียนนักขาย ชุดที่ 1-30       
      
      

VDO Clip

เจรจาต่องรอง (แบบ 3.0) ได้ผล 100%
http://men.mthai.com/work/work-tips/2182.html
50 เคล็ดลับบริหาร CEO ระดับโลก
http://men.mthai.com/work/work-tips/2516.html
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย 
สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 25 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย
อบรมการขาย, อบรมการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขายโรงเรียนอบรมการตลาดโรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด,ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, Sales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
 
เว็บสำเร็จรูป